Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Bašovce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 138
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
138MVK Servis, s.r.o. KrakovanyZmluva o dieloZhotoviť dielo Kanalizácia obce Bašovce - 1. etapa 159 312,00 €8.10.2019nestanovený
137Mišút, Mišútová, BorovskýKúpna zmluvaKúpa pozemkov pod cestu1 340,00 €6.9.2019nestanovený
136MM Stavex, s.r.o., PiešťanyZmluva o dieloRekonštrukcia skladu požiarnej zbrojnice33 925,94 €22.8.201931.12.2024
135ISA projekta, s.r.o., Námestie gen. M.R. Štefánika 341/2, Brezová pod BradlomZmluva o poskytnutí služieb č. 19/019Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb 363,00 €16.7.2019nestanovený
134Monika a Pavol Mračnoví, BašovceKúpna zmluva Predaj obecného pozemku9,00 €30.5.2019nestanovený
133Dobrovoľná požiarna ochrana SR, BratislavaZmluva č. 39 881Poskytnutie dotácie3 000,00 €23.5.2019nestanovený
132PLANTEX, s.r.o., Veselé pri PiešťanochRámcová sponzorská zmluva - darovaciaDarovanie finančnej čiastky v hodnote obdarovaného ovocia, zeleniny či výrobkov v školskom roku 2019/201200,00 €27.4.2019nestanovený
131PLANTEX, s.r.o., Veselé pri PiešťanochZmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obch. zák. KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obch. zák.Odplatne zabezpečovať dodávku čerstvého aj spracovaného ovocia a zeleniny0,00 €27.4.2019nestanovený
130ZSE Energia, BratislavaZmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľov elektriny mimo domácnostiDodávka elektriny do odberných miest0,00 €26.4.2019nestanovený
7Milena Mrvová- MEDIA COELIZmluva o dieloVypracovanie žiadosti0,00 €nestanovenýnestanovený
129PROSOL s.r.o., BratislavaZmluva o dieloZhotoviť dielo Kanalizácia obce Bašovce I. etapa0,00 €5.4.201931.12.2020
128Ing. Jozef Adamkovič, audítor, licencia Slovenskej komory auditorov č. 491, TopoľčanyZmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky k 31.12.2018 850,00 €26.3.2019nestanovený
127ISA projekta, s.r.o., Námestie gen. M.R. Štefánika 341/2, Brezová pod BradlomZmluva o poskytnutí služiebPoskytovanie poradenských a konzultačných služieb 360,00 €8.3.2019nestanovený
126Ing. Vilma Franeková, SmoleniceZmluva o dielo„Odborný posudok k správe o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie: „ Územný plán obce Bašovce1 000,00 €30.1.2019nestanovený
125Generali Poisťovňa, a.s., BratislavaPoistná zmluva č. 2406280552 zo dňa 12.09.2018Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 545,32 € (jednotková)14.9.2018nestanovený
124Regionálny úrad verejného zdravotníctva, TrnavaDohoda o zabezpečení odborných služiebVykonanie odberu a analýzy vzorky vody 130,00 €21.11.2018nestanovený
123ZSE Energia, BratislavaZmluva o združenej dodávke plynuDodávka plynu0,029 € (jednotková)9.11.2018nestanovený
122Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o., BratislavaMandátna zmluvaZabezpečenie územnoplánovacej dokumentácie2 160,00 €24.10.2018nestanovený
121MADE spol. s .r.o, Lazovná 69, Banská BystricaZmluva o spracúvaní osobných údajovPrevádzkovateľ poveruje sprostredkovateľa, aby v jeho mene spracúval osobné údaje0,00 €22.9.2018nestanovený
120PLANTEX, s.r.o., Veselé pri PiešťanochRámcová sponzorská zmluva - Darovacia zmluvaDarovanie finančnej čiastky0,00 €12.9.201831.8.2019
119PLANTEX, s.r.o., Veselé pri PiešťanochZmluva o spolupráci, Kúpna zmluvaDodávateľ odplatne zabezpečuje dodávku čerstvého ovocia a zeleniny0,00 €5.9.2018nestanovený
118Janka Macová a Ing. Jozef Maco, BašovceKúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva 816,00 €22.8.2018nestanovený
117MM Stavex, s.r.o., PiešťanyZmluva o dieloRekonštrukcia požiarnej zbrojnice - stavebné práce29 828,52 €13.7.2018nestanovený
116Eva Gvuščová, BašovceZmluva o nájme nebytových priestorov Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu nebytové priestory0,00 €11.7.2018nestanovený
1151ShelfCo s.r.o., Sládkovičova 858/7, 811 06 BratislavaZmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy a budúcej zmluvy o zriadení záložného právaBudúci prevod nehnuteľností0,00 €4.7.2018nestanovený
114Union poisťovňa, a.s. BratislavaPoistná zmluvaPoistenie majetku 635,28 €13.6.2018nestanovený
113Viď kúpna zmluva - predávajúci Kúpna zmluva a zmluva o zrušení vecného bremenaNehnuteľnosti zamerané geometrikým plánom č. 9/20162,00 € (jednotková)7.6.20185.6.2018
112Dobrovoľná požiarna ochrana SR, BratislavaZmluva č. 38 915 o poskytnutí dotácieZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3.000,00€3 000,00 €18.5.20185.9.2018
111OPEN DOOR, s.r.o., Pázmáňa 2125/27, ŠaľaZmluva o službách - Environmentálny fond, Činnosť J1 - Podpora elektromobilitySlužby súvisiace s implementáciou po schválení žiadosti3 120,00 €20.4.2018nestanovený
110Ing. Jozef Adamkovič, audítor, licencia Slovenskej komory auditorov č. 491, TopoľčanyAudit účtovnej závierky k 31.12.2017Audit účtovnej závierky k 31.12.2017 850,00 €28.3.2018nestanovený
109Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o., BratislavaMandátna zmluvaZaplatenie dohodnutej sumy na zabezpečenie činnosti odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní územného plánu 900,00 €8.2.2018nestanovený
108Gemini People, sr.o., BratislavaZmluva o poskytnutí služby č. 26012018AZáväzok poskytovateľa spolupracovať s klientom 990,00 €7.2.2018nestanovený
107MILSY a.s., Bánovce nad BebravouKúpna zmluvaDodávabie a distribúcia mlieka a mliečnych výrobkov0,00 €10.1.2018nestanovený
106Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PiešťanyDohoda č. 17/06/010/20Pomoc v hmotnej núdzi0,00 €17.10.2017nestanovený
1051ShelfCo s.r.o., Sládkovičova 858/7, 811 06 BratislavaDohoda o spolupráciÚhrada nákladov0,00 €17.10.2017nestanovený
104Ecocities, s.r.o., PiešťanyZmluva o dielo č. UB-01/2017Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie10 500,00 € (jednotková)17.10.2017nestanovený
103Trnavský samosprávny krajZmluva č. 5 - ŠT PN - 20/2017 o poskytnutí účelovej dotácieÚčelová dotácia použitá na realizáciu projektu BOVO - olympiáda 2017 300,00 €3.7.20178.12.2017
102ENVIPAK - PAK, a.s., BratislavaZmluva ZSE0921201501Dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov0,00 €27.4.2017nestanovený
101Zempres, s.r.o., PiešťanyZmluva o dielo č. Z - 1/7/2017Vykonať činnosti spojené s stavebnými úparavami -Materská škola Bašovce17 136,38 €1.7.201720.8.2017
100Ecocities, s.r.o., PiešťanyZmluva o dielo č. SB-01/2017Vytvorenie diela, poskytnutie potrebných dokladov a súčinnosť v priebehu vykonávania diela10 400,00 €22.6.2017nestanovený
99Dobrovoľná požiarna ochrana SR, BratislavaZmluva č. 37032Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3.000,00€0,00 €2.6.201731.8.2017
98PLANTEX, s.r.o., Veselé pri PiešťanochRámcová sponzorská zmluva - darovacia zmluvaDarovanie finančnej čiastky v hodnote odobraného ovocia v školskom roku 2017/20180,00 €2.6.201730.6.2018
97PLANTEX, s.r.o., Veselé pri PiešťanochZmluva o spolupráciZabezpečiť pre odberateľa dodávku čerstvého a spracovaného ovocia0,00 €2.6.201730.6.2018
96BAU cargo, s.r.o., ŽilinaZmluva o dieloZhozoviť dielo "Zateplenie obvodového plášťa materskej školy"82 933,87 €25.5.2017nestanovený
95MAPA Slovakia Digital, s.r.o., BratislavaZmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Bašovce_01Poskytovanie sublicencie, prístup na svoj server, implementovať a importovať digitálne mapy 300,00 € (jednotková)6.4.2017nestanovený
94ISA projekta, s.r.o., Námestie gen. M.R. Štefánika 341/2, Brezová pod BradlomZmluva o sprostredkovaní služieb č. 17/029Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb 120,00 €6.4.2017nestanovený
93Ing. Jozef Adamkovič, audítor, licencia Slovenskej komory auditorov č. 491, TopoľčanyZmluva o poskytovaní audítorských služiabAudit účtovnej závierky k 31.12.2017 800,00 €1.4.201730.11.2018
92Magna Energia a.s., PiešťanyZmluva o dodávke elektrinyDodávka elektriny0,035 € (jednotková)28.3.201730.4.2019
91ZMO, región JE Jaslovské BohunicePríkazná zmluvaDodávka elektrickej energie 150,00 €18.3.2017nestanovený
90Union poisťovňa, a.s. BratislavaPoistná zmluvaPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla24,25 € (jednotková)4.1.2017nestanovený
Položky 1-50 z 138
ÚvodÚvodná stránka