Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá na stiahnutie

Evidencia obyvateľstva

Súhlas s prihlásením občana na pobyt
 Súhlas s prihlásením občana na pobyt.pdf (20.1 kB) (20.1 kB)

Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 Návrh na zrušenie trvalého pobytu.pdf (31.8 kB) (31.8 kB)

Žiadosť o pridelenie, zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla budove
 Žiadosť o pridelenie súpisného čísla.pdf (33.1 kB) (33.1 kB)

Stavebný úrad

Ohlásenie stavebných úprav
 TL - ohlásenie stavebných úprav.doc (40.5 kB) (40.5 kB)

Nariadenie odstránenia stavby
 TL - nariadenie odstránenia stavby.doc (37 kB) (37 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 TL - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.doc (46.5 kB) (46.5 kB)

Návrh na vydanie UR - FO+PO
 TL - návrh na vydanie UR - FO+PO.doc (56 kB) (56 kB)

Ohlásenie jednoduchej stavby
 TL - ohlásenie jednoduchej stavby.doc (45 kB) (45 kB)

Ohlásenie drobnej reklamnej stavby
 TL - ohlasenie drobnej reklamnej stavby.doc (49 kB) (49 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 TL - ohlásenie drobnej stavby.doc (41.5 kB) (41.5 kB)

Ohlásenie udržiavacích prác
 TL - ohlásenie udržiavacích prác.doc (40 kB) (40 kB)

Podnet na vykonanie ŠSD
 TL - podnet na vykonanie ŠSD.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

Prehlásenie - stavebný dozor
 TL - Prehlásenie - stavebný dozor.doc (27 kB) (27 kB)

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti
 TL - Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

Vyjadrenie suseda k stavbe
 TL - vyjadrenie_suseda k stavbe.pdf (157 kB) (157 kB)

Vzdanie sa odvolania
 TL - vzdanie sa odvolania.doc (35.5 kB) (35.5 kB)

Žiadosť - dodatočné stavebné povolenie
 TL - žiadosť - dodatočné stavebné povolenie.doc (58 kB) (58 kB)

Žiadosť - predĺženie platnosti SP
 TL - žiadosť - predlženie platnosti SP.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

Žiadosť - zmena stavby pred dokončením
 TL - žiadosť - zmena stavby pred dokončením.doc (28 kB) (28 kB)

Žiadosť - zmena termínu dokončenia stavby
 TL - žiadosť - zmena termínu dokončenia stavby.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

Žiadosť - zmena účelu užívania
 TL - žiadosť - zmena účelu užívania.doc (30.5 kB) (30.5 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 TL - žiadosť o povolenie odstránenia stavby.doc (35 kB) (35 kB)

Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 TL - žiadosť o povolenie terénnych úprav.doc (36.5 kB) (36.5 kB)

Žiadosť o povolenie vstupu na susedný pozemok
 TL - žiadosť o povolenie vstupu na susedný pozemok.doc (34.5 kB) (34.5 kB)

Žiadosť o vydanie SP - FO
 TL - žiadosť o vydanie SP - FO.doc (72.5 kB) (72.5 kB)

Žiadosť o vydanie SP - PO
 TL - žiadosť o vydanie SP - PO.doc (52.5 kB) (52.5 kB)

Správne poplatky - novela
 Správne poplatky - novela.pdf (47.5 kB) (47.5 kB)

Pomôcka k dodatočnému stavebnému povoleniu
 žiadosť-vyjadrenie-DSP.doc (25 kB) (25 kB)

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku
 Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku.pdf (34.8 kB) (34.8 kB)

Zápisnica - vzdanie sa odvolania
 zápisnica 2.pdf (13.4 kB) (13.4 kB)

ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA POVOLENIE STAVBY MALÉHO ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA (MZZO)
 ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA POVOLENIE STAVBY MALÉHO ZDROJA ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA _MZZO_.pdf (25.4 kB) (25.4 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia informačného, reklamného,propagačného zariadenia
 _  Žiadosť o vydanie povolenia informačného, reklamného, propagačného zariadenia.pdf (40.6 kB) (40.6 kB)

Žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia na miestnych komunikáciách
 žiadosť o vydanie určenia prenosného dopravného značenia.pdf (20.9 kB) (20.9 kB)

Cestná doprava a pozemné komunikácie

Zápisnica - vzdanie sa odvolania
 zápisnica.pdf (13.3 kB) (13.3 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie- rozkopávka
 žiadosť rozkopávka.pdf (31.7 kB) (31.7 kB)

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
 Žiadosť vjazd SúS _2_.pdf (22.7 kB) (22.7 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu
 Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie ne miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu.pdf (480.6 kB) (480.6 kB)

Výrub drevín

Zápisnica - vzdanie sa odvolania
 Zápisnica-3.pdf (13.3 kB) (13.3 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 Žiadosť o výrub drevín.pdf (42.6 kB) (42.6 kB)

Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska – región Jaslovské Bohunice

Katastrálna mapa obce Bašovce

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 26.4.2019

meniny má: Jaroslava

webygroup
ÚvodÚvodná stránka