Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola

Súhlas rodiča na zverejnenie foto diaťaťa

Súhlas rodiča na zverejnenie foto diaťaťa

Materská škola

Materská škola Bašovce bola zriadená spolu so školskou jedálňou v roku 1967.
Najskôr bola umiestnená v zrekonštruovanom učiteľskom byte, neskôr sa jej priestory rozšírili
(po zrušení ZŠ 1-4. roč.).

Materská škola Bašovce je jednotriedna Materská škola s celodennou formou výchovy.
Jej zriaďovateľom je Obec Bašovce.

Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom spravidla od 3 do 6 rokov.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno -emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje deti na život v spoločnosti, v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami.

Materská škola Bašovce uskutočňuje výchovu a vzdelávanie detí podľa Školského vzdelávacieho programu Sedmokráska, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0- predprimárne vzdelávanie. Školský vzdelávací program je rozšírený o prvky regionálnej výchovy, ktoré smerujú do oblasti enviromentálnej výchovy a prostredníctvom kultúrneho odkazu minulosti cez lásku k rodičom, starým rodičom, rodine, obci utvára základy národného povedomia detí.

 

Aktuálne z Materskej školy...

Prvý polrok v Materskej škole ubehol ani sme sa nenazdali. 
V septembri sme sa zišli vo vynovených priestoroch – spálňa a jedáleň krásne vymaľované , s novým bambusovým obložením a šatňa detí s novým  plastovým oknom prispeli ku vylepšeniu estetiky priestorov. Chceme sa s vami podeliť o svoje zážitky z niektorých akcií  v tomto období.
V októbri  sme prežili pekné dopoludnie v Dome umenia v Piešťanoch, sledovaním divadelného predstavenia „Gašparko a princezná“. Po predstavení si deti s radosťou vyskúšali „vodenie “ bábok a zahrali sa s nimi.
V novembri  deti  básňami , piesňami a tančekmi  zabavili a rozveselili svojich starých rodičov a seniorov obce v kultúrnom dome . 
Adventné obdobie prinieslo chvíle, kedy sme sa spolu tešili a pripravovali na Vianoce- narodenie Ježiška. Deti tvorili zo slaného cesta adventné venčeky, ozdoby na vianočný stromček, vystrihovali a lepili Mikulášov , vytvárali vianočné stromčeky maľovaním, lepením, skladaním.  Popritom si vyspevovali vianočné koledy z vlastného repertoáru :)

Šiesteho decembra sa ozývala v škôlke  pieseň:  „ Príď k nám, príď k nám Mikuláš, už sa teší každý z nás“  .... a Mikuláš naozaj prišiel! Nielen s darčekmi, ale i  s knihou dobrých skutkov. Mal v nej však napísané i to , v čom sa majú niektoré deti zlepšiť  ( i polepšiť). Deti nasľubovali všetko, čo od nich Mikuláš žiadal, ba  i niečo navyše : )   Svoj sladký balíček si každý z nich musel zaslúžiť básničkou alebo piesňou. Najväčšiu radosť však mali z nových  hračiek.

Vyvrcholením adventu  bolo slávnostné posedenie pod stromčekom, kde si deti pripomenuli  niektoré zvyky a tradície viažúce sa k obdobiu Vianoc ( pochutili si na oblátkach s medom, medovníčkoch, ovocí a ďalších dobrotách od mamičiek). Potom sa trieda zmenila na tancujúcich šmolkov a víly, kde sa deti  vyšantili v rytme vianočných melódií.

Chceme poďakovať všetkým, ktorí našu MŠ podporovali v minulom roku –  p. starostovi Ľ. Dekanovi, p. E.  Petrášovej, poslancom OZ, zamestnancom OÚ, sponzorom, darcom 2 % z dane a hlavne rodičom detí za všetku pomoc a podporu.
                                                                             Janka Macová


 

Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska – región Jaslovské Bohunice

Katastrálna mapa obce Bašovce

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

webygroup
ÚvodÚvodná stránka