Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

 

Hlavná kontrolórka obce Bašovce: Ing. Anna Dekanová

 

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,

i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 

 


 

Schválené plány hlavného kontrolóra

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bašovce 1.polrok 2019
 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bašovce na 1. polrok 2019.pdf (334.9 kB) (334.9 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bašovce 2.polrok 2018
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bašovce 2.polrok 2018.pdf (188.1 kB) (188.1 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bašovce 1.polrok 2018
 Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018.pdf (347.5 kB) (347.5 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bašovce 2.polrok 2017
 Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2017.pdf (315 kB) (315 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bašovce 1.polrok 2017
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bašovce 1.polrok 2017.pdf (188.8 kB) (188.8 kB)

Návrhy plánu hlavného kontrolóra

Návrh plánu hlavného kontrolóra na 2.polrok 2019
 Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019.pdf (346 kB) (346 kB)

Návrh plánu hlavného kontrolóra na 1.polrok 2019
 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bašovce 1.polrok 2019.pdf (191.8 kB) (191.8 kB)

Návrh plánu hlavného kontrolóra na 2.polrok 2018
 Návrh plánu hlavného kontrolóra na 2.polrok 2018.pdf (349.6 kB) (349.6 kB)

Návrh plánu hlavného kontrolóra na 1.polrok 2018
 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bašovce 1.polrok 2018.pdf (191.9 kB) (191.9 kB)

Návrh plánu hlavného kontrolóra na 2.polrok 2017
 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bašovce 2.polrok 2017.pdf (190.5 kB) (190.5 kB)

Návrh plánu hlavného kontrolóra na 1.polrok 2017
 Návrh plánu kontrolóra na 1. polrok 2017.pdf (377.4 kB) (377.4 kB)

Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska – región Jaslovské Bohunice

Katastrálna mapa obce Bašovce

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 24.4.2019

meniny má: Juraj

webygroup
ÚvodÚvodná stránka