Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Bašovce

Bašovská hymna


 

Pozor na zavádzajúce letáky od AA Správa s.r.o.!

Vážení spoluobčania,

ak ste v poštovej schránke obdržali „OZNÁMENIE o termíne vykonania čistenia a kontroly komína alebo dymovodu a vykonanie odborného servisu plynového kotla“ na žltom papieri, chceme Vás informovať, že toto oznámenie NIE JE úradným oznámením! Autorom je AA Správa s.r.o.

Ide o reklamu a uvedená reklama bola Radou pre reklamu posudzovaná už v máji 2017 a vyhodnotená ako klamlivá.

Doporučujeme Vám preto, aby ste na uvedenú ponuku vôbec nereagovali, prípadne ju zrušili.

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava informuje o domácich zabíjačkách, spôsobe ich nahlasovania a obecných zabíjačkách

 

  Informácie k registrácii je možné nájsť na webovej stránke Štátnej veterinárnej s potravinovej  

   správy SR  v Bratislave:   https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp

 

Oznam - voľby do Európskeho parlamentu 2019

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

obecnyurad@basovce.sk

starosta@basovce.sk

 

OZNAM

Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu obce Bašovce

Obec Bašovce ako orgán územného plánovania podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje, že prerokovanie návrhu územného plánu obce Bašovce sa uskutoční v lehote od 02.11.2018 do 02.12.2018.

Dokumentácia je k nahliadnutiu počas úradných hodín na Obecnom úrade v Bašovciach a na internetovej stránke:

www.cityplan.eu/basovce

(uvedenú adresu vpíšte do ľavého horného okienka prehliadača a potvrďte klávesou Enter)

Písomné stanoviská a pripomienky k návrhu uvedenej územnoplánovacej dokumentácie je možné uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na stanoviská a pripomienky po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

Ing. Ľubomír Dekan

starosta obce  Bašovce


 

Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska – región Jaslovské Bohunice

Katastrálna mapa obce Bašovce

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 26.6.2019

meniny má: Adriána

webygroup
ÚvodÚvodná stránka