Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Bašovce

Bašovská hymna


 

Oznámenie termínu a miesta verejného prerokovania správy o hodnotení správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Bašovce - návrh“

V zmysle § 11 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov si Vám dovoľujeme oznámiť termín a miesto verejného prerokovania správy o hodnotení: 19. decembra 2018 o 14.00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Bašovciach.

Ing. Ľubomír Dekan

starosta obce

 

OZNAM

Oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu obce Bašovce

Obec Bašovce ako orgán územného plánovania podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje, že prerokovanie návrhu územného plánu obce Bašovce sa uskutoční v lehote od 02.11.2018 do 02.12.2018.

Dokumentácia je k nahliadnutiu počas úradných hodín na Obecnom úrade v Bašovciach a na internetovej stránke:

www.cityplan.eu/basovce

(uvedenú adresu vpíšte do ľavého horného okienka prehliadača a potvrďte klávesou Enter)

Písomné stanoviská a pripomienky k návrhu uvedenej územnoplánovacej dokumentácie je možné uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na stanoviská a pripomienky po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

Ing. Ľubomír Dekan

starosta obce  Bašovce


 

O nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

O nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Západoslovenská distribučná, a.s. - Výzva

 Výzva - ZSE.pdf (229.8 kB) Výzva - ZSE.pdf (229.8 kB)

Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska – región Jaslovské Bohunice

Katastrálna mapa obce Bašovce

Za obsah zodpovedá
webmaster

dnes je: 16.12.2018

meniny má: Albína

webygroup
ÚvodÚvodná stránka