Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Bašovce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 106
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
106Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PiešťanyDohoda č. 17/06/010/20Pomoc v hmotnej núdzi0,00 €17.10.2017nestanovený
1051ShelfCo s.r.o., Sládkovičova 858/7, 811 06 BratislavaDohoda o spolupráciÚhrada nákladov0,00 €17.10.2017nestanovený
104Ecocities, s.r.o., PiešťanyZmluva o dielo č. UB-01/2017Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie10 500,00 € (jednotková)17.10.2017nestanovený
103Trnavský samosprávny krajZmluva č. 5 - ŠT PN - 20/2017 o poskytnutí účelovej dotácieÚčelová dotácia použitá na realizáciu projektu BOVO - olympiáda 2017 300,00 €3.7.20178.12.2017
102ENVIPAK - PAK, a.s., BratislavaZmluva ZSE0921201501Dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov0,00 €27.4.2017nestanovený
101Zempres, s.r.o., PiešťanyZmluva o dielo č. Z - 1/7/2017Vykonať činnosti spojené s stavebnými úparavami -Materská škola Bašovce17 136,38 €1.7.201720.8.2017
100Ecocities, s.r.o., PiešťanyZmluva o dielo č. SB-01/2017Vytvorenie diela, poskytnutie potrebných dokladov a súčinnosť v priebehu vykonávania diela10 400,00 €22.6.2017nestanovený
99Dobrovoľná požiarna ochrana SR, BratislavaZmluva č. 37032Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3.000,00€0,00 €2.6.201731.8.2017
98PLANTEX, s.r.o., Veselé pri PiešťanochRámcová sponzorská zmluva - darovacia zmluvaDarovanie finančnej čiastky v hodnote odobraného ovocia v školskom roku 2017/20180,00 €2.6.201730.6.2018
97PLANTEX, s.r.o., Veselé pri PiešťanochZmluva o spolupráciZabezpečiť pre odberateľa dodávku čerstvého a spracovaného ovocia0,00 €2.6.201730.6.2018
96BAU cargo, s.r.o., ŽilinaZmluva o dieloZhozoviť dielo "Zateplenie obvodového plášťa materskej školy"82 933,87 €25.5.2017nestanovený
95MAPA Slovakia Digital, s.r.o., BratislavaZmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Bašovce_01Poskytovanie sublicencie, prístup na svoj server, implementovať a importovať digitálne mapy 300,00 € (jednotková)6.4.2017nestanovený
94ISA projekta, s.r.o., Námestie gen. M.R. Štefánika 341/2, Brezová pod BradlomZmluva o sprostredkovaní služieb č. 17/029Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb 120,00 €6.4.2017nestanovený
93Ing. Jozef Adamkovič, audítor, licencia Slovenskej komory auditorov č. 491, TopoľčanyZmluva o poskytovaní audítorských služiabAudit účtovnej závierky k 31.12.2017 800,00 €1.4.201730.11.2018
92Magna Energia a.s., PiešťanyZmluva o dodávke elektrinyDodávka elektriny0,035 € (jednotková)28.3.201730.4.2019
91ZMO, región JE Jaslovské BohunicePríkazná zmluvaDodávka elektrickej energie 150,00 €18.3.2017nestanovený
90Union poisťovňa, a.s. BratislavaPoistná zmluvaPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla24,25 € (jednotková)4.1.2017nestanovený
89Union poisťovňa, a.s. BratislavaPoistná zmluvaPoistenie majetku 134,71 € (jednotková)3.1.2017nestanovený
88Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 BratislavaZmluva o dodávke plynuDodávka plynu0,00 €21.12.2016nestanovený
87Mabonex Slovakia spol. s r.o., PiešťanyRámcová kúpna zmluvaDodávka kupujúcemu hnuteľné veci0,00 €16.12.2016nestanovený
86Regionálny úrad verejného zdravotníctva, TrnavaDohoda o zabezpečení odborných služiebVykonanie odberu a analýzy vzorky vody25,00 €20.10.2016nestanovený
83DACTYL s.r.o. , VrbovéZmluva o zabezpečení úloh v oblasti CO a KR uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb.Vypracovanie dokumentácie na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, Obrany a MRO 400,00 €18.8.2016nestanovený
82KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - Cesta z kruhu nezamestnanostiPoistenie uchádzačov o zametsnanie36,00 € (jednotková)2.6.201631.8.2017
81PLANTEX, s.r.o., Veselé pri PiešťanochZmluva o spolupráciPoskytovanie čerstvého ovocia deťom0,00 €11.5.2016nestanovený
80BOMAT s.r.o., Veľké OrvišteZmluva o zbere odpaduOdber elektrického a elektronického odpadu0,00 €3.4.2016nestanovený
79INSA, s.r.o., SereďZmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormiZber triedeného odpadu0,00 €4.6.2016nestanovený
78BOMAT s.r.o., Veľké OrvišteZmluva o zbere odpaduZáväzok odberateľa vykonávať pre dodávateľa odber odpadu0,00 €14.5.2016nestanovený
77PLANTEX, s.r.o., Veselé pri PiešťanochZmluva o spolupráciPoskytovanie čerstvého ovocia deťom0,00 €14.5.2016nestanovený
76Dôvera ZP, a.s., Einsteinova 25, 851 01 BratislavaZmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služiebZasielanie dokumentov elektronicky0,00 €27.4.2016nestanovený
75Regionálny úrad verejného zdravotníctva, TrnavaDohoda o zabezpečení odborných služiebVykonanie odberu a analýzy vzorky vody  138,00 €12.4.2016nestanovený
74ZSE - eon, BratislavaZmluva o združenej dodávke plynuDodávka plynu0,00 €5.4.2016nestanovený
73Ing. Jozef Adamkovič, audítor, licencia Slovenskej komory auditorov č. 491, TopoľčanyZmluva o poskytovaní odborného poradenstvaPoskytovanie konzultačných služieb 730,00 €23.3.201630.11.2017
72Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., PiešťanyKúpna a licenčná zmluvaDodanie Projektovej dokumentácie1,00 €11.3.2016nestanovený
71ŠIMLINGER, spol. s r.o., SobotišteZmluva o dieloZhotoviť dielo Rekonštrukcia kotolne MŠ Bašovce33 252,47 €19.2.2016nestanovený
70Marialux, s.r.o., Veľké LovceZmluva o poskytnutí služiebVyhotoviť svetelnotechnické meranie zrekonštruovaného/modernizovaného verejného osvetlenia 980,00 €29.12.201530.6.2016
69Ministerstvo hospodárstva SR, BratislavaZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUPoskytnutie nenávratného finančného príspevku30 011,00 €8.12.201530.6.2016
68Martin Krátky, Dunajská StredaZmluva o pôžičkePoskytnutá pôžička účelovo viazaná na projekt Modernizácia verejného osvetlenia v obci Bašovce25 000,00 €24.12.201530.6.2016
67Vladimír Varga vv ELEKTORONIK, KlasovZmluva o dieloModernizácia verejného osvetlenia v obci Bašovce30 553,93 €19.12.2015nestanovený
66Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PiešťanyDohoda č. 27/§12/417/2015Aktivačná činnosť0,00 €19.12.201530.6.2017
65DEUS, Kýčerského 5, BratislavaZmluva o pripojení k IS DCOMSlužby IS DCOM0,00 €16.12.2015nestanovený
64Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava 813 63Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov Sociálnej poisťovneUrčenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR0,00 €27.11.2015nestanovený
63Visions Consulting, s.r.o., TrnavaMandátna zmluvaKompletné zabezpečenie verejného obstarávania4 080,00 €10.11.2015nestanovený
62Peter Adámek st., Vinohrady nad VáhomZmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a násl. Obchod. zákonníkaPrevedenie kontrolnej činnosti0,00 € (jednotková)8.10.2015nestanovený
61Energet, s.r.o., SereďZmluva o poskytovaní odborného poradenstvaSlužba odborného poradenstva0,00 € (jednotková)8.10.2015nestanovený
60Mária Snohová, Bašovce č. 82Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiamPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 153,00 €26.8.2015nestanovený
59CLUB Travel PeišťanyZmluva o dieloVypracovanie projektu1 632,00 €25.8.2015nestanovený
58Radoslav Janovič, ŠterusyKúpno predajná zmluvaPredaj motorového vozidla PRAGA V3S1 050,00 €25.8.201512.8.2015
57Complete Solutions s.r.o., ZamarovceZmluva o poskytnutí služiebVykonávanie poradenskej činnosti1 140,00 €19.8.201531.12.2015
56Plaintext, s.r.o., KlasovZmluva o pskytnutí služiebVypracovanie projektovej dokumentácie 950,00 €18.8.2015nestanovený
55Daniel Šadibol, Bašovce č. 54Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkovUžívanie pozemku za účelom postavenia rozmontovateľnej garáže20,00 € (jednotková)25.7.2015nestanovený
Položky 1-50 z 106
ÚvodÚvodná stránka